När det moderna skogsbruket kom till skolan

Textstorlek:

När skogen skulle gallras precis intill lilla Fridhems skola i Hidingsta ett någon mil söder om Örebro ansåg John Hammar, på Sydved, att det skulle passa bra med en skogsdag för skolbarnen, komplett  med brasa och kolbullar.

Annons:

Barnen ropar högt av skräckblandad förtjusning när skördaren sätter i gång och arbeta och stora träd dunsar i backen framför dem, helt nära.

Skolan har ett inhägnat skogsområde man förfogar över. Det innebar att barnen kunde stå säkert bakom ett staket och titta, iförda varselvästar som kanske storleksmässigt var mer anpassade till fullvuxna skogsägare.

– När man avverkar så här, tätortsnära och intill en skola kändes det nästan som skyldighet att göra en sådan här aktivitet, menade John Hammar, virkesköpare på Sydved i Askersund, distrikt Aspa.

– I samråd med markägaren har vi beslutat att det här skogspartiet, nära skolan, ska få stå kvar, trots att det var i ålder för slutavverkning. Vi gallrar ur äldre granar, björkar och aspar. Målet är att föryngra.

Efter att ha fällt några träd kliver Thomas Gustavsson ur maskinen och berättar lite. Barnen lyssnar storögt. Några småkillar vill gärna provsitta.

– Inte i dag. Man kan slå sig rejält om man trillar ner från maskinen, sa Thomas.

Förutom skogsmaskinerna, som givetvis kanske var det mest spännande, fick barnen bland annat lära sig om vad skogen används till, varför man avverkar skog och lite om vad skogsbruket betyder för landet i form av jobb och skatteintäkter. Barnen fick också lära sig om allemansrätten och vad man får och inte får i skogen.

– Vi tror och hoppas kunna ge nyanserad bild av skogsbruket på det här sättet. Fokus ligger ofta på negativa sidor av skogsbruket. Vi vill på det här sättet lära barnen vad vi gör och varför. Tillfället passade ju bra. Skogsmaskiner inpå knuten kan kanske annars uppfattas som rätt dramatiskt för barn på en skola.

John hoppas kunna intressera barnen för skogsbruk även i framtiden.

– Yrkesval avgörs tidigt. Vi behöver duktigt folk i framtiden, kanske kommer något av dessa barn att jobba i skogen i framtiden.

– För oss är det här nytt. Vi har aldrig gjort något liknande även om vi jobbar en del med naturen och miljön. Det passade ju bra när man avverkar här, sa Linda Harbe, lärare.

Fridhems skola är en friskola. Ett föräldrakooperativ. Det innebär att föräldrarna är huvudman för skolan. I dagsläget finns förskola, förskoleklass och skola upp till årskurs 5.

– Vi har 32 elever i skolan och 40 i förskolan. Vi har också fem barn från nyanlända familjer, med tolk. Vår skola utgör en helt annan miljö än de inne i Örebro, vi tror det är postitivt.

Annons: