Maskinell stenplockare från Finland

Textstorlek:

Maskinell stenplockning har inte varit speciellt vanligt på våra breddgrader. Trots det saknas inte marker ens i de stora jordbruksområdena där det kan vara rejält stenigt.
På Hindersmässan i Kumla visades för första gången en Finsk Kivi Pekka stenplockningsmaskin.

Annons:

Den gröna maskinen har fem meters arbetsbredd men kan fås i fyra och sex meter. Maskinen är försedd med roterande strängläggare som river i jorden och för stenarna in mot mitten.

Där sitter en lyfttrumma som lyfter upp stenen i maskinen. Där skakas en del av jorden bort. Väl upp i maskinen sållas mer jord bort i jordsållet. Den faller ner i en speciell låda och återförs direkt bakom maskinen. Själva stenbehållaren är högtippande och kan tömmas exempelvis på en vagn.

Eftersom det kan damma oerhört när man plockar sten kan det bli dålig sikt. Maskinen har därför rotationsvakt på rörliga delar ifall en sten kilar fast sig och fastnar. Järnspett ingår i standardutrustningen för att bryta loss när någon sten kilar fast sig. Slitaget är stort, speciellt på lyfttrummans pinnar. Där erbjuds extra hårda pinnar som extrautrustning.

– Det här har varit ovanliga maskiner här. dels sker ju mycket storskalig spannmålsodling där det inte finns så mycket sten. Men det finns absolut områden där det här skulle behövas, menar Lennart Johansson på Närkes Traktorcenter i Kumla som säljer maskinen i Örebro län.

Maskinen är i första hand tänkt för maskinentreprenörer eller samägande.

– Jag tror inte det här är något enskilda jordbrukare räknar hem. Vi ska prova det här och se om vi kan sälja några maskiner, fortsätter Lennart.

Stenarna blir tämligen fria från jord när de passerat maskinen. Det innebär att de passar bra att använda som fyllnadsmaterial, eller som byggmaterial eller för att köra genom en kross för att få fram grus.

Maskinerna används ibland också till rena anläggningsarbeten, när exempelvis golfbanor, stora gräsmattor eller vägar ska anläggas på marker där det är mycket sten.

– Har man gott om sten kan det ju vara en god idé att exempelvis köra innan man anlägger vall, menar Lennart Johansson.

Företaget som tillverkar maskinen heter PEL-Toutes, det är baserat i Rantasalmi Finland. Ett område inte oväntat steniga åkrar är ett problem för jordbruket på grund av höjdskillnader och kullar. Jorbearbetningsredskap, tallriksredskap och flytgödeltunnor ingår också i sortimentet.

Annons: