Skogen störst när kvinnor driver företag

Textstorlek:
Annons:
Skogen är främsta bransch när kvinnor äger och driver företag i Sverige. För många är det okända fakta.
Fyra av tio skogsägare i Sverige är kvinnor. Det är 132 000 företagare som är hängivna för skogsbruk och för allt som skogarna ger i form av förnyelsebara produkter och hälsosamma, äventyrliga miljöer.
Skog är störst bland kvinnors företagande. Ingen annan bransch engagerar så många kvinnliga företagare som skogen. För många är det okända fakta.
Kvinnor och skog är ett samband, värt stor uppmärksamhet, inte minst i mars när vi firar Internationella kvinnodagen. Vi som är kvinnor och företagare inom familjeskogsbruket är förstås olika varandra. Tack vare att vi tänker och planerar olika, blir skogsbruket mångsidigt och skogarna berikas med värden av flera olika slag. Raka furor och friska granar blir till timmer för trähusbyggande och inredningar. Massaved blir grund för hälsosamma blöjor, bindor och livsmedelsförpackningar till medsystrar runt om på hela jorden. Biobränslet ger miljöanpassad elkraft och värme. Medan träden står där och växer finns fantastiska möjligheter till initiativ med fokus på hälsa, rekreation, kost, konst och äventyr.
Vardagarna för oss skogsägande kvinnor ser olika ut. Många av oss bor på landsbygden och några är själva verksamma i skogsarbetet. Andra bor i tätorter eller stora städer. De flesta av oss är yrkesverksamma på andra arenor. Skogsbruket kan klaras genom klok samverkan med en skogsägarförening, som tillhandahåller både rådgivning och tjänster.
Lönsamheten är avgörande för alla företagare, kvinnor såväl som män. Därtill är det nödvändigt att spelreglerna för verksamheten är kända och varaktiga. Långsiktigt hållbara regelverk är särskilt viktiga för oss som ansvarar för skog, där företagstänkandet sträcker sig hundra år framåt i tiden. Lagar och förordningar måste medge avverkning när träden är mogna, eller – om naturvårdshänsyn fordrar att skog sparas – ersättning för uteblivna intäkter.
”Halva himlen bärs upp av oss kvinnor, och vi har burit den i tusentals år…” Sången i teaterföreställningen ”Jösses flickor” från 1976 är ett klingande minne för den generation som då var ung. I tusentals år har kvinnor arbetat i skogar – genom seklen främst med boskap på bete, bär och ved. Nu är fyra av tio enskilda skogsföretag ägda av kvinnor. Kvinnors engagemang i och för skogsbruket ökar.
Låt oss se och ta tillvara potentialen i kvinnors ökande skogsföretagande. Aktivt skogsbruk är avgörande för många bygder, och oavsett skogsägarens bostadsort genererar skogarna arbete och framtidstro just där skogarna och förädlingsföretagen finns.
Ofta är det just vi kvinnor som går i frontlinjen för miljöansvar och hållbar utveckling. Kvinnor och skog är en trygg konstellation när uppdraget är mänsklighetens överlevnad på den här planeten.
Karin Perers. Skogsägare och ordförande för skogsägarföreningen Mellanskog
Annons: