Timmer från egen skog för att rädda gamla hus

Textstorlek:

Bilyxor, sneda lador och byggnadsråd var ingredienser under en kväll för Mellanskogs kvinnliga nätverk i södra Hälsingland. Virke från den egna skogen kan användas för att renovera gårdens fastigheter.

Annons:

– Se till att få lämpliga kvalitetsstockar apterade redan i skogen till de egna reparationerna blev rådet från timmermännen under kvällsträffen.

Det var ett 20-tal deltagare som kom till gården Kerstinänges i Alfta för att under en kväll lära sig mer om byggnadsvård och reparation av hus på den egna fastigheten. Mia Persson, mjölkbonde på gården, hade bjudit in det kvinnliga nätverket till byggnadsvårdskvällen.

För faktakunskapen stod de båda timmermännen Petter Lundin och Martin Karlsson från företaget Lassas byggnadsvård i Roteberg. Dessutom förstärkt med Mimmi Göllas som förmedlade kulturella kunskaper och juridiska aspekter på byggnationer på den egna gården.

– Jag vill gärna använda eget virke från skogen till att underhålla och reparera hus på gården. Min far är också intresserad och sågar med sin hemsåg till passande dimensioner. Det finns alltid ett behov av underhåll, inte minst av lador, säger Mia Persson och följer med till ett av renoveringsobjekten.

Bland handverktyg, hydrauliska lyftar och spännlinor guidar Martin och Petter i hur man kan arbeta för att lyfta och räta upp en lada som sjunkit ner i marken. För den oinvigde känns det som ett omöjligt arbete men det håller man inte med om.

– Det finns egentligen inga omöjliga projekt när det gäller att renovera byggnader. Ofta handlar det om lador på utmarker som sjunkit och behöver komma upp över marknivån igen. Knutar gör det lättare att lyfta och ibland också byta ut stockar som ruttnat eller är skadade. Mycket av det förebyggande arbetet kan man göra själv. Att se till att röja busk och träd intill och att hålla vattnet borta gör en hel del för att bevara träet i de nedersta lagren stockar.

För en skogsägare finns alla möjligheter att ur den egna skogen hämta lämpligt virke för renoveringen. Det kan handla om att redan i skogen med stående träd välja ut virket och att vid apteringen se till att stockarna får den längd och kvalitet som krävs för renoveringen.

Petter Landin, en av timmermännen, har synpunkter på virkeskvaliteten som man vill ha.

– Det blir allt svårare att få tag i virke av hög kvalitet. I skogsskötseln har man ofta styrt över produktionen till att få stora volymen. Idag är det 70 år som gäller men vi som husrenoverare vill ha betydligt äldre och mer tätvuxet virke. Som skogsägare kan man producera en del virke med sikte på kvalitet som håller för byggnadsvård. Kanske litet av skogsskötselns finlir.

Men det var inte bara själva virket som var gammalt vid byggnadsvårdsträffen. Ur verktygssamlingen kan företagarna från Lassas byggnadsvård visa hypermoderna tryckluftdrivna lyftar för byggnader men även 1800-tals yxor som till och med fungerar bättre är nytillverkade verktyg.

– Man visste redan då hur ett bra verktyg skall se ut för att fungera. Handbildning och tillverkningen av knutar är ett hantverk och det gäller att bevara kunskapen och att renovera så att man behåller utsprunget, säger Petter Landin.

När kvällsmörkret faller drar sig deltagarna in i stugvärmen och summerar allt man lärt sig om att låta den egna skogen stå som leverantör till gården och reparationer och underhåll av gamla kulturhus på gårdarna.

Annons: