Det handlar om vattnet

Textstorlek:
Annons:
Jodå, det har regnat en del i augusti och september.  Men vi som bor på landsbygden vet att det fortfarande saknas massor med vatten, speciellt i Mellansverige. Efter de två torraste åren på mycket länge tangerar grundvattennivåerna de rekordlåga nivåer som inträffade torråret 1976. På vissa håll är de lägre. Brunnar sinar och grödorna har tagit stryk i torra områden. Det finns sjöar som är 1,5 meter lägre än normalt. Vattnet, eller bristen på det, är i alla landsbygdsbors och alla lantbrukares tankar. Man känner inte igen sig. Torka är något som kan komma på sommaren, ibland. Normalt brukar blötan vara ett större problem.
Förra året vid den här tiden sa geologerna att det fixar sig med höstregnen och vid snösmältningen. Det blev inga höstregn och knappt någon snösmältning. Det jämnade aldrig ut sig.
Den verkligt stora utmaningen i vinter står nöt- och mjölkbönderna inför. Det kommer att bli brist på grovfoder i Svea Jord & Skogs område. Frågan är hur stor den blir? För de flesta blev den första ensilageskörden hyfsad. Men andraskörden uteblev i princip helt på många håll. Även tredjeskörden ser dålig ut för många. För att rädda situationen har djurbönderna helsädesensilerat det man kunnat och pressat fröhalm till foder.
Även förra året bjöd på dålig vallskörd. Då räddades situationen av sparat foder från 2015. I år finns på de allra flesta håll inget sparat foder. Så mycket grovfoder att köpa i Mellansverige finns nog inte heller. Torkan är ju rätt utbredd. Många vita buntar kommer att åka lastbil den här vintern.
Kanske är de här torr-åren en föraning om framtiden. Många förutspår torrare klimat i Mellansverige. När jag träffar folk menar många lite hoppfullt att det nog ordnar sig, bara regnet kommer.
Visst kommer grundvattennivåerna att stiga. Men det behövs väldigt mycket regn för att återställa nivåerna i exempelvis Närke. Det kom 16 millimeter regn i juni och 8 i juli. Enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, kommer grundvattennivåerna att förbättras en del om det blir en normal höst och en normal vinter med snösmältning. Men för att det ska bli normala nivåer, då krävs ovanligt mycket regn och en snövinter i stil med den vi hade 2010.
Om det skulle bli en sådan höst, vinter, vår och sommar som vi har bakom oss, ja, då kommer läget att vara riktigt dåligt nästa sommar. Då kommer det att bli en mycket bråd period för brunnsborrare.
Vad kan man göra då? Klimatförändringen, om det är en sådan vi ser, är nog svår att göra något åt i det korta perspektivet. Men som mjölkbonde eller köttproducent kanske man måste se till att ha mer vallareal. Kanske kan man klura på vad man sår. Blanda i sorter som tål torka bättre.
Att bygga regnvattendammar brukar ses som en åtgärd. Där jag bor i Närke hade en sådan dock inte varit till särskilt stor nytta den här våren och sommaren. Den förutsätter nämligen att det kommer regn att samla upp. Att se över sina brunnar, boka tid för borra ett hål om man har en grävd brunn är nog en klok åtgärd.
Annons: