Nu rivs även stora silon i Örebro

Rivningen av den över 90 meter höga Lantmännen-siln på Aspholmen i Örebro har börjat.
Textstorlek:

I början av sommaren stod det klart att Lantmännens båda siloanläggningar i Örebro ska rivas. Nu har turen kommit till den stora, över 90 meter höga silon att rivas. Det mödosamma arbetet att riva sig neråt från toppen har börjat.

Annons:

Under hösten har den mindre så kallade Kumla Foder-silon rivits. Där den stod återstår bara i dag en öppen yta, som känns förvånansvärt liten.

Den lilla silon kunde rivas med en stor grävmaskin från marken.

Nu har arbetet med att riva den stora silon påbörjats. Det är en betydligt mer komplicerad process. En grävmaskin med rivutrustning har lyfts upp med lyftkran i delar.  Denna maskin ska sedan, så att säga riva sig neråt. Att riva från marken fungerar inte på en så hög byggnad.

De stora silo är den nyaste . Den var helt färdigställd i början av 1970-talet.

Anläggningarna lades ner i samband med operation blåljus 2004. Den stora silon användes sedan av jordbruksverket som interventionslager under några år. Helt tomma har i princip anläggningarna varit sedan 2008. Delar av den maskinella utrustningen har demonterats för att användas som reservdelar i exempelvis Kumla.

Även om Lantmännen skulle komma att behöva mer  lagringskapacitet när skördarna i Sverige ökar som de gjort de senaste åren bedömer man inte att man kommer att behöva de två anläggningarna på Aspholmen i Örebro. Det skulle nog dessutom vara svårt att få tillstånd att sätta igång verksamheten igen. De buller, lukt -och trafikproblem som skulle uppstå skulle nog aldrig tolereras. Silotornen ligger ju numera i vad som är att betrakta som centrala Örebro. Staden har växt utåt.

Helt färdig ska rivningen vara till sommaren. Då ska man även ha rivit de lägre lagerbyggnader som hörde till den gamla Kumla-foder-silon. Där inhyser man i dag tillfälligt  ett antal företag som annars finns i byggnaderna runt den stora silon. De är flyttade av säkerhetsskäl under rivningen.

Annons: