Så drabbade superregnet

På många håll nära Hallsberg var det översvämmat lång tid. Det man ser i förgrunden är alltså åkermark. Just här var det dock tröskat innan regnen.
Textstorlek:

För drygt två år sedan, den 5-6 september, inträffade en speciell natt i södra Närke. På mindre än ett dygn föll mer än 100 milimeter regn. Som mest 115 millimeter beroende på var man befann sig. Johan Gottfridsson, växtodlingsrådgivare från Västerås, med markavvattning som specialkometens, har utrett vilka konsekvenser översvämningen fick för jordbruksföretagen i området.

Annons:

De mest spektakulära konsekvenserna av regnvädret inträffade i Hallsberg, där mer än 30 villor och en mängd andra byggnader hamnade delvis under vatten. Myndigheten för samhällsberedskap, MSB, ville även utreda hur det gick för jordbruket i området. Uppdraget gick till HS-Konsult och Johan Gottfridsson.

– Det fanns flera samverkande faktorer som skapade problem. Det hade regnat en del innan. Området är flackt med små höjdskillnader. Vatten rinner undan långsamt. Dessutom har man hårdgjort stora ytor utan att tänka på vilka konsekvenser det får.

Johan intervjuade med 13 jordbruksföretag som drabbades på olika sätt.

– För en en del var åkermarken översvämmad under bara någon dag innan vattnet rann undan för andra låg åkrar under vatten i flera veckor. Området som drabbades gick i ett område från Hallsberg lite norrut i ett bälte österut ända bort till området runt Odensbacken.

Det hårdast drabbade företaget fick förluster på 4 miljoner kronor. Men de totala skadorna för jordbruket i området uppgick till ungefär 8,2 miljoner.

– Värst drabbades de som odlade potatis. Det är en dyr gröda att odla per hektar. Dessutom tål den att översvämmas dåligt. I ett annat företag, där man odlade vårvete som stod kvar, hade man vattenspegel i mer än en vecka, trots det kunde man bärga vete med brödsädskvalitet när det torkade upp. Spannmål klarar översvämning förhållandevis bra. Men många drabbades av en hel del hektarförluster. En del areal kunde inte bärgas. Annat bärgades med lägre kvalitet än planerat. Det gällde både vete och maltkorn som stod kvar.

Johan menar att tidpunkten både hade kunnat vara värre och bättre

– Vi vet ju att en hel del av höstgrödor och vårvete redan var tröskat, även om en hel del också stod kvar. Ett par veckor innan hade konsekvenserna blivit betydligt värre. En vecka senare hade de kanske blivit mindre.

Johan har utgått från företagens egna beräkningar och Hushållningssällskapets gröde-kalkyler.

– Jag har dock inte räknat med vad översvämningen orsakade för kostnader i form av minskad bördighet och sämre markstruktur, man vet att en översvämning orsakar strukturskador och lakar ut näringsämnen.

– Slutsatsen är att man nog gör klokt i att ha bra täckdikat, ha koll på avrinning och vattendomar. Dessutom måste kommuner göra konsekvensanalyser om vad som händer med allt mer hårdgjorda ytor

Annons: