Varför vill Miljöpartiet försämra för det hållbara skogsbruket?

Fredrick Federly tampas med grisar och miljölobbyn i EU-parlamentet.
Textstorlek:
Annons:

För några veckor sedan vann vi, i EU, en avgörande strid om skogen. Det var i omröstningen av EU:s så kallade Förnybardirektiv där mycket stod på spel. På den ena sidan stod vi som vill se ett hållbart skogsbruk och ett ambitiöst arbete med förnybar energi, på den andra sidan stod Miljöpartiet.

Förslaget som låg på bordet skulle nämligen få mycket svåra konsekvenser för det svenska hållbara skogsbruket. Framför allt på grund av två saker, att tallolja och energi från stammar och stubbar, till skillnad från resterande del av trädet, inte längre skulle få användas till att skapa förnybar energi. Den enda vinnaren på detta hade varit fossila bränslen.

Förutom att försvåra för Sveriges möjligheter att enkelt ställa om till ett förnybart samhälle hade beslutet också undergrävt svenskt arbete med hållbart skogsbruk, ett av vårt lands största tillväxtskapare.

Till exempel hade gallringssystemet, där man gallrar träd för att släppa in ljus och luft till skogen, fått stora svårigheter. Detta hade i sin tur försvårat för de svenska skogarna att utveckla bra biotoper och samtidigt ge kvalitetstimmer så att vi kan bygga mer klimatsmart i trä. Inte sällan blir de gallrade träden bioenergi.

Som Centerpartist har jag länge insett att vi både måste arbeta hårt för att minska utsläppen och se till att de gröna näringarna ges förutsättningar att växa och skapa mängder av jobb i vårt land. Jag är övertygad om att skogen har en ovärderligt viktig roll att spela i arbetet med att fasa ut de fossila bränslena. Vi ska bygga hus av den, vi ska tillverka drivmedel av den och vi ska också framställa papper. Skogen ska brukas med förnuft, såsom vi har lyckats göra i Sverige i över hundra år.

Tvärtemot den åsikten har vi Miljöpartiet och fossillobbyn, som, måhända av olika anledningar, ville förbjuda skoglig bioenergi från trädens stubbar och stammar. Fossillobbyn ville minska konkurrensen av bränslekällor och Miljöpartiet påstod sig vilja stoppa skogsskövlingen som står vid dörren, i Sverige och i Europa. En hedersam tanke, men oerhört långt från sanningen. Någon måste ha glömt att berätta till Miljöpartiet och deras Europeiska systerpartier att våra skogar växer varje år och blir bara större och större och lagrar in mer och mer koldioxid.

Den kompromiss som jag var med och arbetade fram, och som tillslut beslutades om skapar inte incitament som driver att man kan skövla skog för att bränna upp allt. Däremot tar den hänsyn till den aktiva och hållbara skogsnäring som utvecklas och har en viktig roll att spela.

Hade Miljöpartiets linje gått igenom hade vi nått motsatsen. Om det hade hänt hade jag förvisso gärna sett deras företrädare, när de försöker förklara till skogsägare varför vissa delar av trädet går bra att göra energi av, men andra inte. Men den glädjen hade varit kortlivad. För hade Miljöpartiets politik blivit verklighet skulle den svenska skogsnäringen drabbats mycket hårt. Och i deras iver att skydda all skog i Sverige hade de bara gynnat fossilindustrin.

Fredrick Federley (C), Europaparlamentariker

Annons: