Kör skoter med ansvar

Textstorlek:

Vintern är en farlig tid för skogsplantor och odlad mark i Svea jord & skogs nordliga utgivningsområde. Toppar som bryts och snö som packas över grödan när skotern används fel.– Vi välkomnar folk ut i naturen och se hur vi har det men vi har ju lagar som vi ska följa, säger Per Anders Hansson, skogsägare och aktiv i Mellanskog.

Annons:

Vita vidder och solsken lockar till friåkning med snöskoter i skog och på åkrar. En skoterutflykt kan vara en härlig familjedag som ger både frisk luft och naturkunskap.

Men det finns också en baksida av skoterkörningen som många skogsägare och jordbrukare möter under varje vinter. Ett hårt tillpackat skoterspår över den gröda som väntas växa kommande vår och sommar eller avbrutna toppar på skogsplantor kan i många fall bli resultatet när skotern körs utanför leder och på hyggen som nyligen planterats. En tillkörd oplogad skogsbilväg kan bli så hårt packad att det blir svårt att röja den.

Man behöver inte följa ett skoterspår länge på ett hygge innan man hittar skogsplantor som tagit skada och där toppen tryckts sönder. En planta som ursprungligen inte syntes när skotern körde in på hygget. Resultatet efter körningen är en toppskadad planta och på sikt även ett träd för skogsägaren. Sönderkörda plantor innebär en ekonomisk förlust för skogsägaren.

Från skoterorganisationer och klubbar betonar man att det finns utbildning och information för att minska konflikten och minska skadorna. I de flesta fall finns ett ansvarstagande från de flesta som kör skoter men det finns exempel på det motsatta.

– Det är plantorna man inte ser under snön och så kör man av topparna på ett antal plantor så har man förstört möjligheterna för träden. Ofta är et bara en slät vit yta men så trycker skotern ner och når toppen på skogsplantan. På sikt är det ju en skog som jag skall röja och gallra och få ekonomiskt utbyte av. Det handlar ju om ekonomi och känslor, säger Per Anders Hansson.

Men han är inte motståndare till skotern utan ser den som en möjlighet för människor att komma ut och njuta av naturen. Han tror att det i de flesta fall beror på okunskap om konsekvenserna.

Inte heller åkermarken är fri från påverkan av ett skoterspår. Upprepade körningar över en gröda innebär. Den snö som täc­ker en gröda är ett effektivt skydd för det som skall bli skörd eller foder.

När skotern kör över ett fält pressas snön ihop och det bildas ett istäcke. Ju fler gånger man kör desto tjockare is.

Resultatet syns till våren när snön smälter men det blir is kvar betydligt länge i spåret och där kan grödan har dött. En täckdikning kan också påverkas genom att isen når ner till vattnet i dräneringen och en ispropp bildas.

Nationella skoterrådet genomför utbildningar och information för att öka kunskapen och minska irritation och skador.

– Vi vill medverka till att skoterfolket och skogsägare och jordbrukare skall kunna leva tillsammans och att minimera skador på gröda och skogsplantor.

Annons: