”Den här investeringen gör man bara en gång i livet”

Textstorlek:

På försommaren höll familjen Bråtner invigning i sitt då helt splitternya kostall med robotar och 183 koplatser.– Nu är det inte riktigt lika rent och snyggt. Men det har fungerat över förväntan att få in korna och få allt att fungera, säger Morgan Bråtner.

Annons:

– Det här är väl inget man ska göra fler gånger i sitt liv. Det har varit en tuff resa som vi började planera för redan 2009. Sedan har det varit upp- och nedgångar i mjölkpriset som försinkat oss. Det har också varit svårt att ordna finansiering, pengar, för att bygga, men nu äntligen är vi framme, sa Morgan vid invigningen.

Morgan driver gården tillsammans med sina två bröder Mikael och Andreas samt fadern, Per Gunnar Bråtner. Produktionen är ekocertifierad.

– Planen är ungefär 170 mjölkande kor. Det är vad bete, och foderareal räcker till, ett normalt år. Vi valde att bygga stallet för fri kotrafik för att vi tror på det. Vi tror helt enkelt korna trivs bättre så. Robotarna och inredning kommer från deLaval.

– Även om vi var först med styrd kotrafik har det på senare år blivit allt vanligare att vi levererar system med fri kotrafik, sa Sven Pettersson, regionchef delaval. Stallet har ingen skrap­utgödsling utan istället en skalbaggsliknande robot som åker runt och skrapar ner gödsel genom spaltgolvet.

Hur mycket investeringen till sist landar på har knappt familjen helt klart för sig än. Allt är inte helt klart.

– Men ungefär 15 miljoner blir det, säger Morgan.

Att flytta in i stallet blev lättare än befarat.

– Ja, vi hade i princip alla kor vi skulle ha, egen rekrytering. Det kalvade in många kvigor precis när vi skulle flytta in. Vi tog sedan in djuren när de var nymjölkade i den gamla ladugården så de fick vara i ladugården över natten innan vi började mota in dem i robotarna. Efter cirka tre dagars hårt arbete och motande funge­rade det för de flesta korna i det nya systemet. Sedan har det gått rätt bra.

Även Bråtners har drabbats av torkan.

– Vi har som sagt mark så det räcker, ett normalt år. I år har vi haft problem på grund av torkan. Vi har köpt in en hel del spannmål på rot som vi helsädesensilerat. Får vi nu bara lite regn så det blir lite tredjeskörd klarar vi oss precis.

Annons: