”Stadsbebyggelse och kor brukar inte fungera ihop”

Bernt -Inge Johansson är bekymrad för framtiden på den lilla gården när Kumla kommun vill bygga villor ända in på knuten. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

Under hela Bernt-Inge Johanssons liv har bebyggelsen krupit allt närmare föräldragården, som han är femte generationen jordbrukare på. Området finns med i översiktsplanen för Kumla kommun, nu ska det byggas villor, en mer stadsliknande bebyggelse.

Annons:

– Vi har inte fått några besked om hur det ska bli. Vi får nog ha gården kvar, men jag vet ju att jordbruk med nötkreatur inte brukar gå särskilt bra ihop med stadsbebyggelse, säger Bernt-Inge.

Vi har redan tidigare berört Kumla kommuns förslag till översiktsplan, där en hel del jordbruksmark finns inritad, trots att kommunen i en regional livsmedelsplan, sagt att man inte ska minska åkerarealen. Hos Bernt- Inge är inte problemet enbart att åkermarken ska bebyggas, men villorna kan hamna så nära att det är frågan om det går att bedriva jordbruk.

– Det här är definitivt ett småbruk. Precis som merparten av de Svenska jordbrukarna har jag ett annat jobb också. Jag brukar 34 hektar. Jag har amkor, Hereford och behåller alla ungdjur till slakt. Jag odlar också spannmål, mest olika äldre kultursorter.

I år odlas bland annat ölandsvete, sanghavre och nakenkorn. All produktion är ekologisk.

– Jag har ett annat arbete på en traktorfirma en bit bort. Men jag anser det viktigt att bidra till livsmedelsförsörjningen med vår lilla gård. Det handlar om en livsstil och ett ansvar som jag ser det. Vi behöver nog både storskalig produktion men betydligt mer av småskalig, ekologisk, uthållig, geografiskt spridd, lågteknologisk produktion för att klara försörjningen i orostider.

– Jag borde väl varit mer på tårna redan 2011, redan då hamnade området översiktsplanen. Men då liksom nu var inte annonseringen den bästa. Avlopp och vatten drogs fram för några år sedan. Det ska bli ett naturnära, lantligt villaområde. Det har inte gått att få särskilt mycket besked om hur och när. Det sista beskedet är att det blir rätt små tomter och därmed rätt mycket hus. Ca 35 villor och radhus är sista beskedet.

Området i översiktsplanen ligger ända inpå Bernt- Inge och hans familjs gård.

– Jag kommer kunna nå åkrar och så och behålla merparten av marken. Men kommer jag kunna hålla på med djuren? Jag har försökt få besked. Det enda svar man ger är att man inte tar hänsyn till enskilda intressen, vilket tydligen jordbruk anses vara.

Området har varit intressant för Kumla att bygga på under lång tid. Redan för ungefär 30 år sedan köptes en del av marken längs gatan, som utmynnar i byn Åbytorp, in. Det byggdes också en del villor, 300 – 400 meter bort.

– Det har fungerat bra. Vi har inte så här långt haft problem med grannar. Jag tror kanske många av de som bor här valt att bo här just för lantligheten. Men jag tror en mer stadsliknande bebyggelse kommer innebära större problem. Vad händer när det står tio kor och skriker efter sina frånskilda kalvar en hel natt, precis utanför tomten? Vad säger folk när värmen kommer och bromsar och flugor slår till.

Elin Däljemar på Kumla kommun säger så här om området runt Långgällagatan.

– Vi fick ett uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden att planlägga för en förtätning, bostadsbyggande runt den här gatan. Sedan har det blivit paus. Kommunen har kunnat stycka av tomter på andra håll, i själva Åbytorp. Men det har gjorts en arkeologisk undersökning av området och förberetts med vatten och avlopp. I det nya förslag på översiktsplan som ligger finns det ett område på båda sidor om vägen inritat. Men kommunen äger bara mark på västra sidan. Därför har vi bara uppdraget att utforma en detaljplan för västra sidan om gatan i det här skedet. Men det står faktiskt lite stilla just nu på grund av lite begränsad efterfrågan.

Så här säger Elin om frågan om det kommer gå att bedriva jordbruk på platsen när det byggts:

– Det finns inga lagkrav på skyddsavstånd mellan bostäder och häst- och djurhållning, men vid detaljplaneläggningen kommer kommunen studera området och ta ställning till vad som anses som ett lämpligt avstånd.

Det är socialdemokraterna som styr kommunen tillsammans med Moderaterna. Flera oppositionspartier är kritiska till översiktsplanen och vill att man istället värnar jordbruket och jordbruksmarken.

– Bernt- Inge bedriver ju ett småskaligt ekologiskt jordbruk på ett sätt som nog de flesta vill se livsmedelsproduktion. Vi borde ha mer sådant i kommunen. Att värna närprodukton av livsmedel ser vi som en framtidsfråga, vi är emot det här, säger Frank Tolfsson, centerpartiet.

Annons: