Vad har blandar oljebolagen i dieseln?

Textstorlek:

Vad vanlig diesel som säljs på de flesta mackar består av varierar mellan de olika drivmedelskedjorna. Sedan den så kallade reduktionsplikten infördes i juli har andelen biobränslen ökat i många dieselbränslen. Vi har lusläst oljebolagens webbplatser för att reda ut vad de blandar i dieseln.

Annons:

Vi har inriktat oss på de bränslen som är godkända för vanliga motorer. HVO 100, fungerar i de flesta motorer, men kan påverka avgasutsläpp i moderna motorer. Därför är det få fordonstillverkare som godkänt HVO. Bränslet finns för övrigt bara på ett fåtal mackar. Flera tillverkare blandar dock i rätt mycket HVO i vanlig diesel, vilket är godkänt. De flesta blandar också RME rapsmetylester, alltså den komponent som kan orsaka algbildning i kombination med vatten. Där finns dock en begränsning, sju procent, för att fordonstillverkarna ska tolerera bränslet.

Standard-dieselbränslet på OK Q8:s tankstationer kallas numera Goeasy. Det innehåller upp till 42 procent av biobränslet HVO, men ingen RME.

På Cirkle K:s tankstationer kan det variera en del. Flest mackar säljer ett bränsle som innehåller sju procent RME, rapsmetylester, och resten vanlig fossil diesel. På rätt många Cirkle K kan bränslet också innehålla totalt 42 procent biobränslen. Då är det sju procent RME och 35 procent HVO. Ingo ska ha ungefär samma utbud.

Preems evolution Diesel innehåller 50 procent biobränsle. Merparten HVO är tillverkat av tallolja, som är en restprodukt från pappersmassaframställning. Men Evolution diesel innehåller också en sju procent RME. Detta bränsle finns dock inte på alla mackar, det är svårt att få reda vilka. Qstar, pump och bilisten-mackar säljer diesel med sju procents inblandning av RME.

ST1 säljer på de flesta mackar diesel med sju procent inblandning av RME. På ett antal utvalda säljs ett bränsle med mer än 50 procents inblandning av biobränslen, då både HVO och sju procent RME.

Shells diesel innehåller sju procent RME.

På vissa bensinmackar, företrädesvis sjömackar, säljs också det som många kallas blankdiesel. Det är vanlig fossil diesel utan tillsatser av biobränslen.

Skälet till det är precis som artikeln om alger i tanken ovan berättar om. Biobränslet RME har lättare att reagera med vatten och kan då, relativt snabbt orsaka algbildning. Man anser helt enkelt att den risken är större i båtars tankar.

Samtliga oljebolag verkar också blanda i en mindre andel tillsatser, additiv, som ska ha smörjande och renande effekt. Cirkle K hävdar att deras additiv sänker förbrukningen.

Annons: