chip1

Chip i örat förenklar vägningen på Stäringe

Nyheter. På gården Stäringe utanför Flen använder man sedan några chipmärkning på djuren i sin köttproduktion. – Vi köper in djur från ett flertal gårdar och behövde ett enhetligt system för att hålla koll på djuren och rationalisera vägningen, berättade Roger Ståhl. LÄS MER

Levande limträtradition

tore5
Nyheter. I Töreboda finns världen äldsta och landets  första limträfabrik. Inriktningen är fortfarande limträkonstruktioner. Balkar till byggnader, färdiga byggnader och broar. Råvaran kommer från så... LÄS MER

En modern veteran

77101
Maskiner | Nyheter. Skogs- och jordbruksmaskiner blir allt mer påkostade och avancerade. Men det finns också en annan kategori – slitvargarna – som bara går och går. Under rubriken ”Trotjänaren” letar vi upp veteraner i arbete, fjärran från puts och utställningsskick. LÄS MER

Samvaro inför skörden

Skörde4
Nyheter. Sedan ungefär tio år samlas Norrbyås Hushållningsgille för en liten skördeupptakt. – Vi samlas, provar och kalibrerar våra vattenhaltsmätare. Även om just det är syftet har den sociala biten, samvaron, blivit allt viktigare, berättar Stefan Svensson, ordförande. LÄS MER

Priset på skogsmark på väg neråt i Mellansverige

Rarskog
Nyheter. Bor man söderut i landet får man allt mer betalt när man säljer sin skog, medan priserna på skogsmark här i vårt utgivningsområde, Mellansverige och Södra Norrland, planat ut och rentav börjat sjunka lite efter flera års uppgång. Så kan man sammanfatta LRF-Konsults statistik över priser på skogsmark som släpptes här om veckan. LÄS MER
Nyheter i korthet

Skogsinriktning på Kvinnersta blir av

Nyheter i korthet. Nu står det klart att det även denna höst blir en skogsinriktning på Kvinnerstaskolan. Efter niondeklassarnas första sökomgång hade skolan på tok för få elever till framför allt naturbrukspr... LÄS MER

Torrt och eldfängt

Nyheter i korthet. Den för årstiden ovanligt höga temperaturen den senaste veckan har torkat upp marken rejält. Vårbruket rullar på på högvarv, om än något försenat. Det råder också hög brandrisk lite varst... LÄS MER

Järnväg rustas upp

Nyheter i korthet. Nu kan sågverk och andra industrier hoppas på framtiden utmed den nedläggningshotade Västerdalsbanan. Region Dalarna gav vid en pressträff  nyligen beskedet att banan skall rustas upp. – ... LÄS MER

Skördaraggregat för skogskranen

Nyheter i korthet. Under en skogsdag utanför Eskilstuna visade nyligen skogsvagntillverkaren FTG Moheda  upp en stegmatare, med kaputrustning, som säljs som tillbehör till Mohedavagnarna. Det lilla processo... LÄS MER
Senaste nytt från Sveagruppen
Dalabygden

Bilpool köper en bil till

Gästriklands Tidning

Regeringens miljarder räcker inte till vägarna

Länsposten

Rally i levande bygder

Sörmlandsbygden

Plötsligt kommer halkan

Upplands Nyheter

Prisad för miljötjänst

Västmanlands Nyheter

Hoppfullt om Högbyn?

Jord & Skog

Chip i örat förenklar vägningen på Stäringe